Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2019

Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym co będzie, a nie tym co było.
— Olga Tokarczuk – Księgi Jakubowe
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajustmine justmine
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine

October 12 2019

Znacie powiedzenie, że kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno. Czasem zupełnie znienacka potrafi wyburzyć całą ścianę.
— Glee
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viajustmine justmine
8308 2e01
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame

October 10 2019

0474 0768 500
Reposted froms3 s3 viajustmine justmine
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viazoi zoi
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy "Pożegnanie jesieni"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajustmine justmine

October 09 2019

1039 d366
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
6874 d815 500
Reposted fromjustinum justinum viahereyes hereyes
Czy o wszystkim co się wydarzyło między nami, po prostu zapomniałaś?
Jesteś taka obojętna Mała. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane do M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viahereyes hereyes

October 08 2019

2983 5606 500
Reposted fromahora ahora viajustmine justmine
- A jak pani sypia?
- Różnie.
- To znaczy jak?
- Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— Marta Dzido, "Małż"
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viajustmine justmine
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
3640 c9ee
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine

October 07 2019

2641 24f7
nie umiem nie tęsknić.
Reposted fromcarmenluna carmenluna viakotfica kotfica
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viajustmine justmine
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viajustmine justmine
2165 b884 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakotfica kotfica
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić
— W. Chmielarz
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl