Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish

September 28 2018

8346 45f5
Reposted fromGodislove Godislove viakudi kudi
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viakudi kudi

August 22 2018

Reposted byiammistakewithoutendSkydelan

August 21 2018

0407 d1fc 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
9730 a4e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiewiastqa niewiastqa
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vianiewiastqa niewiastqa
2852 b8bd

This is really powerful.

Oh my god, this is such a perfect way to make a statement.

Reblogging this again because it’s so fucking good

this is fucking amazing

i’ll never not reblog

It is the civic duty of a female to reblog this, regardless of blog style.

Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve via4777727772 4777727772
9103 ad4a 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 via4777727772 4777727772
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
5904 b7e0 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
6022 4e36 500
Reposted fromseaweed seaweed viaszydera szydera
4989 6ca5 500
zostańcie w domach  (pl. Bohaterów Getta, Kraków, fot. @ciarka
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera
7466 7f7e 500
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl