Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2020

Często kocha się “z przerwami”. To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, “że można wytrzymać” i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
5568 f5fc 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viapyotrus pyotrus
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viapyotrus pyotrus
4069 c496 500
Reposted fromsoftboi softboi viapyotrus pyotrus
3271 5e06 500
Reposted fromsoftboi softboi viapyotrus pyotrus

March 27 2020

Ego mówi: gdy wszystko się ułoży, wówczas poczuję spokój. Duch mówi: znajdź swój spokój i wszystko się ułoży.
— Marianne Williamson
Reposted byMezamedancingwithaghosthavingdreamshoneybunnyeternaljourneyczekajskaantarctic-thermossanitas

March 26 2020

2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viakrolfasolek krolfasolek
5008 9aca 500
Reposted bykrolfasolekhardkorweydancingwithaghostreloveutionhashwpogonizamarzeniamioxygenium

March 23 2020

Mężczyznę, który był dobry w łóżku pamiętasz długo, ale tego który był dobrym człowiekiem, pamiętasz całe życie.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

March 18 2020

Każdy ból się zapomina, upokorzenia – żadnego
— Emil Cioran
5838 f924 500
Reposted fromWarpRider WarpRider viahrafn hrafn
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
7085 2624 500
Reposted fromgrobson grobson viatobecontinued tobecontinued
2645 43ea 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viarobints robints
0378 b61a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadontforgot dontforgot
"Uspokój się i zaczekaj do rana – ranek jest mądrzejszy od wieczora". ~ F. Scott Fitzgerald
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl