Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2019

Nie da się złamać tego, kto żyje bez lęku. Ten, kto żyje w lęku, jest złamany, jeszcze zanim zacznie żyć.
— James Frey- "Milion Małych Kawałków."
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viajustmine justmine
a przecież wszystko jest proste
kiedy się kocha

to wzruszenie kiedy coś podchodzi pod gardło
zatyka głos i zasłania oczy
jeśli jest miłość, przestań się martwić
— Włochaty, Miłości wystarczy, że jest z płyty Bunt i miłość
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viajustmine justmine
9192 fed3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustmine justmine

December 02 2019

0786 eb3d 500
happiness ;_;
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viakotfica kotfica
2069 45f8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakotfica kotfica
4702 5dde 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
6697 5ea0 500
Reposted fromowca owca viakotfica kotfica
1515 2280 500
Reposted frompunisher punisher viakotfica kotfica
Nie chcę od świata niczego.
Tylko bym obudziła się jutro koło Ciebie...
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viazoi zoi
1677 6575 500
Reposted byresortbigevilgrin00

November 30 2019

6157 357e
Reposted fromkarahippie karahippie
6360 6c26 500
Reposted fromkarahippie karahippie
6476 64f8 500
Reposted byprzekleta przekleta

November 29 2019

Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
Broniłam się od samotności, wypełniając ją niewłaściwymi ludźmi.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
5056 3e09
Reposted fromerial erial viatouchthesky touchthesky
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione

November 27 2019

2575 a39b
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMezame Mezame
1200 a8e5 500
Reposted byliwqnokturnalitemizeczekoladowezatraceniemessinheadblackheartgirlniebieskieoczyEllaEllaadaaa93bigevilgrin00xchocolatexcountingmeniezwyklalillepuppeticannotrememberlaparisienneelinelaprzekleta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl